Akcje charytatywne

Każdego roku podejmujemy działania, aby pomóc lokalnej społeczności w rozwiązywaniu ich problemów. Wśród akcji charytatywnych, które przeprowadziliśmy w ostatnich latach, wymienić można:

  • akcję zakupu mówików, sprzętu rehabilitacyjnego oraz owoców i słodyczy dla dzieci i młodzieży z Zespołu Kształcenia Specjalnego nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim,
  • akcję remontu sali w świetlicy „Pod Tęczą” w Gorzowie Wielkopolskim; dzieciom ze świetlicy przekazaliśmy także zestawy książek ABC Ekonomii, ABC Empatii oraz gry i paczki świąteczne,
  • akcję dla Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim polegającą na przekazaniu 100 sztuk książek ABC Ekonomii oraz misiów dla małych pacjentów,
  • akcję zakupu sprzętu do tlenoterapii oraz sprzętu do podstawowej diagnostyki chorych, takich jak, termometry, pulsoksymetry, ciśnieniomierze, dla pacjentów Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, oddziału Chorób Zakaźnych COVID-19.
Powered by Quick.Cms // Designed by TRC